Advies2018-09-30T15:44:49+00:00

ADVIES

Dromen vertalen in logische en haalbare ontwerpen

EEN OPTELSOM

Een advies is in onze ogen de optelsom van kennis en kunde, praktische ervaring en theoretische vaardigheden.

Kennis van bouweisen, zeker. Maar ook kennis van materialen, van nieuwe inzichten, van wetten en regels. De set van eisen is altijd stevig. Rondom het bouwbesluit, zijn er procedures, welstands-eisen, vergunningen en vergunningsvrij bouwen . En dat alles moet ingeklemd in een logisch onderbouwd verhaal voor de klant. Met andere woorden de wensen, en soms de dromen, moeten we vertalen in logische en haalbare ontwerpen en plannen voor de aannemer, de installateur, de domotica-specialist en zo meer. Dat rekenen we tot onze sterke kanten. Op verzoek begeleiden we ook het hele proces van tekentafel naar degelijke realisatie.

J.K.
ROWLING

“Alles is mogelijk, als je maar durft”